ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 15 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15
ที่อยู่ : 61/52 - 54 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
หมายเลขโทรศัพท์: 035 355 657-661
e-mail : mtr_at@nbtc.go.th


พื้นที่ความรับผิดชอบ :  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี