แจ้งการดับไฟฟ้า ในวันที่ 19 ส.ค. 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงสูง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านบ้านสวนพลู และโรงแรมกนกอุดมเพลส3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการออกใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. เขต 15 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้