ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ย่านความถี่ VHF/UHF/FM พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ย่านความถี่ VHF/UHF/FM พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงาน กสทช. เขต 15